Տեխնիկական օգնություն

t (2)
t (1)

● Մեքենայի նախագիծ, (CAD կամ ) լուծումը քննարկելիս:
● Մանրամասն սարքավորումների լուծումներ.
● Մեքենայի դասավորության նկարչություն, ավանդ ստանալուց հետո և մեկ ամսվա ընթացքում:
● Հատվածի խաղարկությունը կտրամադրվի պայմանագրի գործողության ժամկետից մեկ ամսվա ընթացքում:
● Գործողության ձեռնարկ, սպասարկման և քսելու հրահանգներ:
● Տեղադրման հրահանգներ.
● Էլեկտրական սխեմաներ.
● Առաջարկվող պահեստամասերի ցանկ:
● PLC ծրագրավորում.
● Ստանդարտ բաղադրիչների փաստաթղթավորում: